Щодо пріоритетних дій Уряду на 2016 рік у податковій сфері

ПИВО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 травня 2016 р. № 418-р
Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану пріоритетних дій для її узагальнення та подання щомісяця до 10 числа Кабінетові Міністрів України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184 “Про затвердження плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 961).

Прем’єр-міністр України                                                                           В.ГРОЙСМАН

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

 

2. Реформування податкової системи

Проблема

Для залучення інвестицій та пришвидшення економічного зростання податкова система потребує подальшого спрощення, а також підвищення прозорості та якості адміністрування податків. Слід приділити увагу протидії відпливу коштів в офшорні зони, що призводить до значних втрат доходів державного бюджету, та забезпеченню прозорого відшкодування податку на додану вартість. Вирішення зазначених питань є критично важливим для бізнесу.

Україна у рейтингу Doing Business 2016 за показником “оподаткування” займає 107 місце серед 189 країн світу.

Мета

Покращення інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення податкової системи та адміністрування податків, що матиме позитивний вплив на економічне зростання, залучення інвестицій та створення нових робочих місць.

Протидія ухиленню від оподаткування за рахунок офшорних юрисдикцій та боротьба з корупційними схемами, реалізація яких здійснюється через офшорні зони.

Адаптація національного законодавства до законодавства ЄС.

Цільові показники на 2016 рік

Прийняття до кінця 2016 року відповідних законів та інших нормативно-правових актів.

Результати роботи за попередній період

Знижено ставку єдиного соціального внеску з 41 відсотка до 22 відсотків і скасовано утримання єдиного соціального внеску в розмірі 3,6 відсотка заробітної плати працівників.

Установлено єдину базову ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків (замість 15 і 20 відсотків).

Запроваджено порядок відшкодування податку на додану вартість з урахуванням черговості подання заяв про відшкодування, розміщення на сайті ДФС реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Зменшено ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу з метою задоволення потреб промисловості та населення.

Кроки, які планується здійснити до кінця року

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Очікувані результати

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відшкодування податку на додану вартість створення єдиного публічного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст

III квартал

забезпечення прозорого механізму відшкодування податку на додану вартість та рівних можливостей для його отримання
2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про врегулювання існуючих неузгодженостей та прогалин у Мінфін
ДФС
Мін’юст

III квартал

забезпечення захисту прав платників податків
внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення існуючих прогалин в адмініструванні податку на додану вартість Податковому кодексі України щодо адміністрування податку на додану вартість шляхом удосконалення норм, що мають неоднозначне трактування
3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо закріплення юридичного значення дій, що вчиняються платниками податків з використанням електронного сервісу “Кабінет платника податків закріплення на законодавчому рівні права платника податків на використання сервісу “Кабінет платника податків” Мінфін
ДФС
Мін’юст

III квартал

забезпечення переходу до електронної взаємодії платників податків та ДФС
4. Внесення змін до наказу Мінфіну про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість спрощення порядку складення декларації з податку на додану вартість, виключення зайвої інформації Мінфін
ДФС
Мін’юст

II квартал

зменшення часу на заповнення декларації з податку на додану вартість
5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення зміни до пункту 5 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” визнання таким, що втратив чинність, пункту 5 розділу II “Прикінцеві положення” зазначеного Закону, відповідно до якого Кабінету Міністрів України надано повноваження щодо встановлення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на тютюнові вироби Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст

II квартал

приведення законодавства України у відповідність з положеннями Директиви Ради ЄС 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р.
6. Підготовка плану заходів та програми підвищення рівня обізнаності платників податків щодо можливості подання єдиної звітності за єдиним соціальним внеском і податком на доходи фізичних осіб та їх сплати загальною сумою узгодження баз єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб та забезпечення можливості подання єдиної звітності за єдиним соціальним внеском і податком на доходи фізичних осіб та їх сплати загальною сумою Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст

III квартал

забезпечення дотримання вимог щодо сплати єдиного соціального внеску, спрощення процедури адміністрування єдиного соціального внеску для бізнесу за рахунок подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, забезпечення реалізації положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, підготовленого в рамках співробітництва з МВФ
7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування акцизним податком енергопродуктів включення до переліку підакцизних товарів вугілля та природного газу з нульовою ставкою оподаткування Мінфін
ДФС
Мін’юст
поступово виходячи з потреб України у сфері захисту навколиш-нього природного середовища та енерго-ефективності приведення законодавства України у відповідність з положеннями Директиви Ради ЄС № 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. щодо реструктури-зації системи
Співтовариства щодо
оподаткування енерго-
продуктів та електроенергії
8. Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету” (реєстраційний номер 4516) у Верховній Раді України
встановлення однорівневої системи адміністративного оскарження грошових зобов’язань платниками податків Мінфін
ДФС
Мін’юст

до прийняття відповідного Закону

спрощення та удосконалення процедури адміністратив-ного оскарження
рішень контролюючих органів
9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про вдосконалення процедури апеляційного оскарження грошових зобов’язань платниками податків передбачення колегіального розгляду скарг щодо грошових зобов’язань платників податків та запровадження процедури медіації під час розгляду скарг Мінфін
ДФС
Мін’юст

III квартал

передбачення колегіального розгляду скарг щодо грошових зобов’язань платників податків та запровадження процедури медіації під час розгляду скарг
10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням імплементація у податкове законодавство положень щодо протидії зменшенню податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування — запровадження трирівневої структури документації з трансфертного ціноутворення Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст

III квартал

забезпечення ефективної протидії зменшенню податкової бази та переміщенню оподатковува-ного прибутку до держав (територій) з більш низьким рівнем оподаткування
11. Проведення аудиту індивідуальних податкових консультацій з метою виявлення різних тлумачень органами ДФС, за результатами якого надання узагальнюючих роз’яснень Мінфіном неоднозначне трактування норм податкового законодавства, що призводить до виникнення спорів між платниками податків та ДФС Мінфін
ДФС
Мін’юст

IV квартал

забезпечення однозначності застосування податкового законодавства
12. Супроводження проекту Закону України “Про внесення зміни до статті 19 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” щодо заступників керівника центрального органу виконавчої влади” (реєстраційний номер 4510) у Верховній Раді України забезпечення реалізації рекомендацій МВФ з питань реформування ДФС Мінфін
ДФС
Мін’юст

до прийняття відповідного Закону

удосконалення системи прийняття управлінських рішень з податкових та митних питань шляхом збільшення кількості заступників Голови ДФС та відповідного функціонального розподілу їх обов’язків
13. Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби” (реєстраційний номер 4515) у Верховній Раді України виконання рекомендацій місії МВФ щодо створення умов для оптимізації територіальних органів ДФС Мінфін
ДФС
Мін’юст

до прийняття відповідного Закону

виключення дублювання адміністративно-господарських функцій територіальними органами ДФС, що сприятиме оптимізації видатків державного бюджету
14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС, зокрема положеннями Директиви 2006/43/ЄС Мінфін

III квартал

гармонізація законодавства України у сфері аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності із законодавством ЄС, що дасть можливість підвищити рівень довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, забезпечити її прозорість, розширити ринок провадження аудиторської діяльності, підвищити інвестиційну привабливість національної економіки
15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року” створення умов для зменшення обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні Мінфін III квартал зменшення обсягів незаконного виробництва та обігу тютюнових виробів, підвищення ефективності здійснення контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів
16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104”(щодо вдосконалення порядку знищення конфіскованих тютюнових виробів та врегулювання питання знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів) запровадження ефективних інструментів протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами Мінфін III квартал удосконалення порядку знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів та вдосконалення процедури знищення конфіскованих тютюнових виробів, усунення ризиків незаконного повторного використання конфіскованого майна

Ключові кроки, які необхідно здійснити у середньостроковій перспективі

Після прийняття зазначених законів та підзаконних актів надання ДФС експертної допомоги для практичної реалізації законодавства відповідно до європейської практики.

Практичне застосування положень щодо здійснення контролю за трансфертним ціноутворенням, що потребуватиме професійних та підготовлених кадрів як у центральному апараті ДФС, так і територіальних органах.

 

3. Реформа ДФС

Проблема

Незавершеність реформи ДФС негативно позначається як на ефективності роботи Служби та адмініструванні податкових надходжень, так і на якості роботи з платниками податків, діловому кліматі в цілому. ДФС потребує подальшої оптимізації своєї структури, мінімізації контактів між податківцями та платниками податків, підвищення ефективності аналітичної роботи Служби.

На кінець 2015 року чисельність працівників ДФС становила близько 58 тис. осіб.

Мета

Завершення комплексної реформи ДФС. Оптимізація процесів у ДФС, що дасть змогу підвищити ефективність її роботи, мінімізувати контакти працівників Служби з представниками бізнесу для зниження рівня корупції. Проведення ефективної аналітичної роботи, що сприятиме зменшенню податкових перевірок, підвищенню спроможності ДФС протидіяти ухиленню від сплати податків.

Зменшення в результаті проведення реформи часових витрат платників податків на взаємодію з податківцями, а також обмеження можливостей для хабарництва з боку податківців. Оптимізація структури ДФС та скорочення кількості штатних одиниць, що дасть змогу заощадити бюджетні кошти, які передбачаються ДФС.

Цільові показники на 2016 рік

Скорочення до липня 2016 р. чисельності працівників ДФС до 41178 осіб.

Результати роботи за попередній період

Розроблено план інституційних змін діяльності ДФС з урахуванням рекомендацій МВФ.

Для покращення спілкування з представниками бізнесу, підвищення якості здійснення контролю і проведення перевірок, унеможливлення формування корупційних зв’язків та оптимізації організаційної функціональної структури Головного управління ДФС у м. Києві запроваджено реалізацію пілотного проекту “Офіс аудиту, який отримав підтримку місії МВФ.

Об’єднано на рівні головних управлінь ДФС функції підрозділів із здійснення контролю і проведення перевірок, що дало змогу скоротити чисельність працівників територіальних органів ДФС на 1280 осіб.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 892 “Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби, якою передбачено скорочення кількості територіальних органів ДФС з 318 до 169 шляхом їх реорганізації і приєднання до відповідних територіальних органів ДФС.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 840 “Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. №85”, якою встановлено граничну чисельність працівників апарату ДФС — 1530 осіб; територіальних органів ДФС — 39 648 осіб (з урахуванням скорочення на 30 відсотків).

Затверджено оновлену структуру ДФС, відповідно до якої скорочено кількість самостійних структурних підрозділів з 28 до 23.

Видано наказ ДФС про затвердження організаційної структури апарату ДФС з урахуванням скорочення на 30 відсотків.

Кроки, які планується здійснити до кінця року

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Очікувані результати

1. Визначення основних показників ефективності роботи ДФС. Відмова від планів зборів як єдиних показників діяльності ДФС проведення оцінки роботи ДФС, прийняття кадрових рішень, зокрема скорочення часу на адміністративне оскарження, збільшення частки планових перевірок та податків, що сплачуються добровільно Мінфін
ДФС
Мін’юст
II квартал проведення об’єктивної оцінки роботи ДФС, визначення цілей покращення процедури адміністрування податків
2. Проведення аудиту роботи ДФС з метою скорочення ресурсів на адміністрування податків та підвищення його ефективності незавершеність реформи ДФС, дублювання багатьох процесів, неефективне використання ресурсів Мінфін
ДФС
IV квартал усунення дублювання функцій; оптимізація процесів
3. Оптимізація штатної чисельності ДФС скорочення надмірної штатної чисельності та зменшення витрат державного бюджету на утримання ДФС Мінфін
ДФС

IV квартал

скорочення видатків державного бюджету, зменшення навантаження на бізнес
4. Проведення переатестації основного персоналу щодо професійної компетенції та ризиків корупції проведення переатестації (за рекомендаціями МВФ) насамперед працівників офісу великих платників податків, підрозділу врегулювання спорів, офісу аудиту, працівників центрального апарату ДФС та керівництва територіальних органів обласного рівня ДФС
Мінфін

IV квартал

створення умов для оновлення персонального складу ДФС та зниження ризиків корупції
5. Інтеграція інформаційних систем податкової та митної служб відсутність інтеграції інформаційних систем податкової та митної служб, що знижує ефективність їх використання ДФС
Мінфін

протягом року

підвищення ефективності аналітичної роботи ДФС, зменшення навантаження на сумлінних платників
6. Ліквідація податкової міліції. Утворення оновленого органу протидії фінансовим злочинам (Служби фінансових розслідувань) обсяг видатків на утримання податкової міліції є більшим, ніж обсяг, що повертається до бюджету; зазначений орган має репресивну функцію для бізнесу Мінфін
ДФС
Мін’юст

IV квартал

підвищення ефективності виявлення фінансових злочинів, покращення інвестиційного клімату
7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо перенесення частини митних перевірок на етап після митного оформлення перенесення частини митних перевірок з етапу митного контролю на етап “пост-аудиту” (протягом трьох років з моменту митного оформлення) та розв’язання проблеми відхилення у цінах Мінфін
ДФС
Мін’юст

III квартал

значне скорочення часу на здійснення митних процедур
8. Продовження реорганізації ДФС з метою провадження її діяльності в рамках однієї юридичної особи подальша реорганізація ДФС з урахуванням принципів, визначених стратегією реформи Мінфін
ДФС

III квартал

підвищення організаційної спроможності ДФС
9. Запровадження ефективної системи оцінки ризиків діяльності платників податків та ступенів контролю залежно від ризиків відсутність стандартних процедур роботи з платниками податків, які відносяться до різних ступенів ризику, що зменшує ефективність роботи ДФС та підвищує рівень корупції Мінфін
ДФС

III квартал

значне зниження адміністративно-го тиску на суб’єктів господарської діяльності, зниження рівня корупції, підвищення інвестиційної привабливості. Зменшення можливостей ухиляння від сплати податків
10. Інтеграція баз даних ДФС, Мінфіну, Казначейства відсутність інтеграції інформаційних систем, низький рівень їх використання Мінфін
ДФС
Казначейство

протягом року

підвищення ефективності роботи ДФС, Мінфіну, Казначейства, запобігання порушенню вимог законодавства

Ключові кроки, які необхідно здійснити у середньостроковій перспективі

Після прийняття законів та підзаконних актів із зазначених питань надання ДФС експертної допомоги для практичної реалізації вимог законодавства відповідно до європейської практики.

 

З повною версією документу можна ознайомитись за посиланням:

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/418-2016-%D1%80/conv/print#n9#n9

 

Игорь Товкач

Игорь Товкач

Независимый эксперт рынка алкогольных напитков